Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > barndom > Skole

BARNDOM, SKOLE (0-15 år)

Skoledagen ca 1900-1930

Av Siv Randi Kolstad

Fra minnesamlinga "Skoleminner" fra skolegang på Namdalseid i perioden 1900-1930 kan vi lese at det var vanlig at alle skoletimene begynte med sang, og at dette gjorde det lett for elevene å lære tekstene utenat. I første time hadde elevene Bibelsoge, Katekisme eller tekstlesing fra Testamentet. (Se artikkelen "Det niende og tiende bud med forklaring" som et eksempel på hva elevene måtte lære utenat).

Det var fire skoler i bygda, Solhaug, Bjørgan, Sjøåsen og Derås. Skolene var tre-delte, slik at flere klassetrinn var samlet i samme klasserommet. I det øverste trinnet kunne det bli opptil 5 årsklasser i samme rommet, og dette kunne gjøre det ganske vanskelig for læreren å legge undervisninga til rette for hver enkelt elev. Timene var lagt opp etter en fast rutine. Først skrev læreren noe på tavla som de yngste i det øverste trinnet, 10-åringene, skrev eller tegnet av. De midterste elevene skrev diktat etter hvert som læreren leste opp setning etter setning med sterk stemme. Samtidig som han leste, gikk han rundt og rettledet de største i deres oppgaver.

Etter timen ble det friminutt, og da lekte elevene forskjellige leker. Når friminuttet var over, kom læreren ut og klappet i hendene. Da stilte elevene opp på to rekker og marsjerte inn.

På våren var det gjerne annerledes skoledager, med handarbeid og sløyd. Jentene hadde handarbeid, og fikk lære å sy på maskin, men viktigst var det å lære å sy med handa. De lærte å sy både klær og navneduker. På Solhaug var det sløydsal på kvisten. Der fikk guttene lage forskjellige ting, som fuglebrett, avisholdere og enkle møbler.

På Solhaug var det et skap med bøker til utlån, et skap med materiell til fysikkundervisning og ei kiste med bibelske billedplansjer.

  forrige < > neste

BILDEINDEX, SKOLE
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Skole».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Skoleklasse Bjørgan skole 1923 Skoleelever i praktisk arbeid ved Bjørgan skole,grønnsakshagen til læreren ca 1918 Skoleelever på skitur til Bruenget med lærer Per Rogdaberg, ca 1930
Buvik skole 1949
Elever ved Bjørgan skole ca 1930 Sjøåsen skole 1925-26.  Lærer Mary Jordal Buvik skole 4-7 kl sykkeltur til Gårdsetervatnet 1953.
Solhaug skole, bygd 1904, her elever og lærer. Buvik skole med namn på elevene ca 1921. Skoleklasse på Skatland. Elever ved Bjørgan skole ca 1930.
1.klasse, Bjørgan skole 1960 Skoleelevene klar til praktisk arbeid på Bjørgan. 2. klasse Bjørgan skole i 1957. Lærer Hanna. 3. klasse Bjørgan skole i 1957. Lærer Svein.
Elever  ved Bjørgan skole ca 1930,  lærer Hanna Rogdaberg Bjørgan med lærer Odin Havike med fam. Skoleelever fra Bjørgan på skitur til Fergbrua c. Elever ved Sjøåsen skole 1941, lærer Johan Bye
Elever ved Solhaug skole på skitur ca 1960. Skoleklasse på tur til Tinglum ca 1951. 1.-3. klasse på Solhaug i 1922 3. og 4. kl ved Solhaug skole ca 1946
Skole- fra Bjørgan skole ca 1955. Lærer Svein Stokkan. Skoleelever på Solhaug 1939-40 på tur.  Lærer Marie Ressem Elever ved Bjørgan skole ca 1930. 17. maifeiring bed Bjørgan skole. Lærer Thore Thonstad
1 2 >>