Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > barndom > Skole

BARNDOM, SKOLE (0-15 år)

En kort skolehistorie

Av Siv Randi Kolstad

Fram til midten av 1700-tallet var mange nordmenn analfabeter. Bare noen få kunne lese og skrive. Kirken mente det var viktig at folk kunne lese Bibelen, og i 1739 fikk Norge dermed sin første skolelov. På skolen lærte barna kristendom og lesing.

I 1827 kom fagene skriving, matematikk og sang. Barna fikk gå på skole noen uker hvert år. Barn i byene gikk mer på skole enn barn på landet. Barna begynte på skolen da de var sju år, og de sluttet da de var rundt 14 år gamle og ble konfirmert i kirken. Fra 1920 til 1950-60-tallet hadde vi 7-årig folkeskole, og etter denne var valget realskole, framhaldsskole, folkehøgskole eller forskjellige kortere yrkesretta skoler. Mange gikk likevel fra folkeskolen rett ut i arbeid. Fra 1936 var det sju års skoleplikt. Skolen var ikke lik for alle. For eksempel hadde guttene mer matematikk enn jentene, og jentene lærte om husstell og matlaging.

Etter 2. verdenskrig var tanken om likhet og likeverd viktig i det norske samfunnet. Dette gjaldt også skolen. Alle barn skulle få et likeverdig skoletilbud. Det skulle ikke være forskjell på barn med rike foreldre og barn med fattige foreldre. Gutter og jenter skulle få samme skoletilbud. Det skulle heller ikke bety noe hvor i landet en bodde. Framhaldsskoler ble bygd ut i stort omfang, og 1 årig framhaldsskole ble gjort obligatorisk i mange kommuner. Framhaldsskolen hadde ikke noen nasjonal læreplan. Hvilke fag som ble vektlagt kunne variere med lokale forhold.

I 1969 ble det innført ni års skoleplikt. Realskolen og framhaldsskolen ble da erstattet av ungdomsskolen.

I 1997 ble det innført skolestart for barn det året de fyller seks år, og det ble samtidig ti års skoleplikt for alle.

  forrige < > neste

BILDEINDEX, SKOLE
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Skole».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Skoleklasse Bjørgan skole 1923 Skoleelever i praktisk arbeid ved Bjørgan skole,grønnsakshagen til læreren ca 1918 Skoleelever på skitur til Bruenget med lærer Per Rogdaberg, ca 1930
Buvik skole 1949
Elever ved Bjørgan skole ca 1930 Sjøåsen skole 1925-26.  Lærer Mary Jordal Buvik skole 4-7 kl sykkeltur til Gårdsetervatnet 1953.
Solhaug skole, bygd 1904, her elever og lærer. Buvik skole med namn på elevene ca 1921. Skoleklasse på Skatland. Elever ved Bjørgan skole ca 1930.
1.klasse, Bjørgan skole 1960 Skoleelevene klar til praktisk arbeid på Bjørgan. 2. klasse Bjørgan skole i 1957. Lærer Hanna. 3. klasse Bjørgan skole i 1957. Lærer Svein.
Elever  ved Bjørgan skole ca 1930,  lærer Hanna Rogdaberg Bjørgan med lærer Odin Havike med fam. Skoleelever fra Bjørgan på skitur til Fergbrua c. Elever ved Sjøåsen skole 1941, lærer Johan Bye
Elever ved Solhaug skole på skitur ca 1960. Skoleklasse på tur til Tinglum ca 1951. 1.-3. klasse på Solhaug i 1922 3. og 4. kl ved Solhaug skole ca 1946
Skole- fra Bjørgan skole ca 1955. Lærer Svein Stokkan. Skoleelever på Solhaug 1939-40 på tur.  Lærer Marie Ressem Elever ved Bjørgan skole ca 1930. 17. maifeiring bed Bjørgan skole. Lærer Thore Thonstad
1 2 >>