Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > barndom > Arbeid

BARNDOM, ARBEID (0-15 år)

Barn i tjeneste

Av Siv Randi Kolstad

I minnesamlinga Sammenlignende Undersøkelser over Bondesamfunnets Utvikling som finnes på Riksarkivet i Oslo, fortelles det at det på Namdalseid hovedsakelig var husmannsbarn som tok tjeneste, og at det nesten ble sett på som en skam for gårdmannsbarn å ta seg arbeid på gårdene. Dette medførte at mange måtte til andre bygder for å skaffe seg tjenestefolk, men det dro også ungdommer fra bygda, spesielt til Overhalla og Harran hvor lønningene var bedre enn på Namdalseid. I Veldegrenda og Bratberg (i Beitstad) kunne også gårdmannsbarn være gjetere, men da helst hjemme hos foreldrene slik vi også har sett eksempel på fra Namdalseid. Her var det ingen direkte skam om noen fra en gård tok tjeneste, men folk så på det som litt rart. I Bartnes og Malm var det ingen skam for gårdmannsbarn å ta seg tjeneste, noe som gjorde at det var færre tjenere utenfra her.

I folketellinga fra 1875 kan man se hvor mange av tjenerne som kom fra selve Namdalseid (Aas sogn) og hvor mange som kom fra andre deler av prestegjeldet:

Fra Aas sogn: 54 stk, gjennomsnittsalder: 12,3 år
Fra Solberg: 5 stk 10, 12, 13, 15, 15 år
Fra Namsos: 4 stk 8, 11, 11, 11 år
Fra Fosnes: 3 stk 10, 15, 15 år
Fra Klinga: 3 stk 9, 11, 13 år
Fra Malmo: 2 stk 12, 12 år
Fra Alstahaug: 1stk 15 år
Fra Bjørnør: 1stk 10 år
Fra Florø: 1stk 12 år
Fra Levanger: 1stk 9 år
Fra Overhalla: 1stk 13 år
Fra Skogn: 1 stk 10 år
Tilsammen 77 stk Gjennomsnittsalder: 11,9 år

Kilde: Folketellingen 1875

Her ser vi at de aller fleste fra prestegjeldet kommer fra selve Namdalseid. Gjennomsnittsalderen var rundt 12 år. Mange av barna reiste langt for å arbeide på Namdalseid. Den mest langveisfarende er en gutt på 12 år fra Florø.

Et brev fra Wilhelm Berre på Helbostad viser at det ikke alltid var så lett for barna å forlate foreldrene og dra ut i arbeid i ung alder:

Helbostad 1ste Mai 1885

Herr Karl Kleppen! Mosviken.

Gutten er nu ankommet og efter hans Lader at dømme ser det ut til at blive en brav Gut, i Forhold til sin Størrelse. Jeg ser af din Skrivelse at Du har laant Gutten Kr 2,00 og desuden Portoudlæg Kr 0,30 som jeg herved vedlagt sender Dig; samt Kr 0,70 øre for havte Bryderie, tilsammen Kr 3,00. Jætergutten vænter jeg at faa først Dampbaaden anløber Fosnæs Strand.

Foresten en venskabelig
Hilsen fra Wilhelm Berre.

Fra Gutten skal jeg Hilse saameget til hans Forældre. Han synes ikke at trives riktigodt endnu, men vi for haabe at det bliver bedre naar han bliver bedre kjent. Desuden kan det enda blive bedre naar han for flere Kammerater efter sig fra Mosviken; de er saa rart for en Ungdom som ikke før har været borte.

(eier: Åge Westerhus)

Brevet viser imidlertid også at i dette tilfellet var bonden klar over at dette ikke var lett for gutten, og at han håper det vil bli bedre når det kommer flere fra hjembygda hans til gården.

De barna som var tyende på gårdene hadde ulike arbeidsoppgaver, og å være gjeter på sommeren og tjener på vinteren var vanlig fra sju-årsalderen til konfirmasjonen. Etter konfirmasjonen ble man gjerne ansatt som dreng eller taus, og dette var stillinger man vanligvis hadde til en gifta seg.

  forrige < > neste

BILDEINDEX, ARBEID
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Arbeid».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Rømt gris fristes med godsaker, Kolstad 1941 Høykjøring med kjøreokse i Hjertvika i 1930-åra Gjetere på Mølnåfjellet ca 1920. Harald Einli, Ivar Mølnå, Ottar og Anna Heggdal Olaug Heggdal, Johan Sæther og Karen Sve på Heggdalslia
Arbeidere ved Aasnæs Glasverk 1875 Høykjøring, Tøtdal Skuronn hos Harald Elden på Øver-Elda Astrid Aas f 1928 g Skevik og dattera Marit gir hønene mat.
Nella Solum melker kua ute på Hanemohaugen i 1939. Potetopptaking på Nordgården, Tøtdal hos Helge Mork Potetplukking på Setter 135-1 ca 1941.  Heimtur fra sommerfjøset, Kirsten Aas m fl på.
Hjørdis og Ivar Berre  m fl med trillebår og hest. Slåttonn på Bøgset ca 1927 med Leif Bøgset. Slåttonn på Bøgset 144-2 med store og små. Magne Elden og to gutter i nepeåkeren på Kolstad