Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Ungdom > Skole

UNGDOM, SKOLE (15-25 år)

Skolegang etter folkeskolen


Hustellundervisning på Bjørgan framhaldsskole. Fra venstre: Oddlaug Silset,
Gudny Elden, Bjørg Derås, Tove Sæther, Ruth Sverkmo, Kari Høgden, Inger Marie Sæther, Solvår Heggdal. Foto: Inger Marie Hanssen

Fra 1920 til 1950-60-tallet hadde vi 7-årig folkeskole i Norge, og etter denne var valget realskole, framhaldsskole, folkehøgskole eller forskjellige kortere yrkesretta skoler. 1959 vedtok Stortinget en ny lov om folkeskolen. Skillet mellom by- og landfolkeskolene ble opphevet, realskole og framhaldsskole ble slått sammen til ungdomsskole og kommunene ble pålagt å innføre 9-årig obligatorisk skolegang innen en bestemt tidsperiode. De siste kommunene innførte obligatorisk ungdomsskole i 1974-75.

  forrige < > neste

BILDEINDEX, SKOLE
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Skole».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Framhaldskole  på Bjørgan skole 1924-25. Lærer Flo. Framhaldskole i Ungdomshuset 1930-31. Lærer Rokkones Elever fra Buvik skole på tur til Rudolfsetran ved Tøtdal i 1953 Avslutning storskolen Buvik skole våren 1955
 Eksamensdag på Solhaug skole i 1933. Skoleelever på veg til framhalskolen på Solhaug på sykkel Skole i Ungdomshuset i 1932. Lærer Toralf Floden Framhaldskole på Sjøåsen vinteren  1960-61
Framhaldskole på Solhaug i 1941. Lærer Haagen Øfsti Storskolen i Buvik på båttur på  Gårdsetervatnet 1959 Skoleklasse på Bjørgan fra 1951, 7 stk med lærer Bjørgen Elevkull Mære landbruksskole 1907. Tomas Mork nr 5, tredjre rekke
Vevkurs 1916