Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Ungdom > Arbeid

UNGDOM, ARBEID (15-25 år)

Taus og dreng etter konfirmasjonen

Av Siv Randi Kolstad

Tjenestegutten og -jenta utførte stort sett de samme oppgavene som barn som bodde hjemme gjorde, mens man etter konfirmasjonen fikk større oppgaver og mer ansvar:

Innetausa hadde ansvar for vask, rengjøring, matlaging og barnepass. Klesvask og vassbæring var også av tausas oppgaver, likeså karding og spinning.

Budeia arbeidet i fjøs og uthus, med fjøsstell som den sentrale oppgaven. På noen gårder hadde hun ansvaret for fôring og måking, mens dette andre steder var mannfolkarbeid. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan dette var på Namdalseid, men en kvinnelig informant fortalte at noe av det som gjorde at det var så tungt å være budeie var at gjødselluka var så høyt oppe på veggen. Dette tyder på at måking har vært kvinnearbeid her.

Drengene gjorde "forefallende arbeid", og dette arbeidet varierte med årstider og onner på gården.

  forrige < > neste

BILDEINDEX, ARBEID
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Arbeid».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Høykjøring på Trebostad. Oddrun, Aud og Birgit Trebostad ca 1950 Skogplanting hos Van Severen på Stornesmoen ca 1950 Skogplanting i Skjerpmoen, bruksskogen 1940. Plantesjef Olaf Fossvik Aase Roel  Holien og Torbjørg Mølnå sorterer ull i 2. e
Margit og Magnhild Berget  skogplanting i Mølnåskogen   våren 1940, plan Klar for flytting til Storbakken seter fra Sve i Tøtdal. Marie Aune Kristensen kjører flåttån over Flytjønna