Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Voksen > Fødsel

VOKSEN, FØDSEL (25-67 år)

Fødsel

Av Siv Randi Kolstad

Før 1900-tallet var sykehus bare var for fattigfolk, og fødslene foregikk derfor alltid i hjemmet. Før Semmelweiss oppdaget at hygiene var viktig for å unngå barselfeber, hadde fødeinstitusjonene i Europa store dødstall. I Norge førte Semmelweiss’ oppdagelser til at leger og jordmødre fra 1870-åra la større vekt på hygiene.

Barselkvinnene gjorde avtaler med den jordmora de ønsket hjelp av på forhånd. I tillegg til jordmor, var det vanlig at andre kvinner var til stede ved fødselen. Disse kunne være til hjelp for jordmora og til trøst for hun som fødte. De kunne også bli sett på som vitner dersom noe gikk galt, og noen ble lært opp som fødselshjelpere.

For ugifte kvinner og fattige var det vanskelig å sørge for en trygg og forsvarlig fødsel. Enkelte jordmødre begynte derfor å ta imot barselkvinner hjemme hos seg. Der kunne de føde og bli der for pleie i barseltida. I Trondheim hadde jordmor Valentine Smith i 1898 fire sengeplasser for dette formålet. I 1906 ble 13 barn født på hennes fødehjem. I 1908 ble hun ansatt som forstanderinne på det nyoppstartede E.C. Dahls stiftelse hvor hun kom til å jobbe i 30 år. E.C. Dahls stiftelse ble opprettet for å skaffe ”fattige fødende Kvinder frit Ophold og Pleie under deres Barselfærd”. Allerede i 1909 fødte 20% av Trondheims barselkvinner i Stiftelsen, etter 2.verdenskrig og fram til 1970 da fødeavdelingen ved Regionsykehuset ble opprettet, fødte nesten alle her. Stiftelsen ble nedlagt i 1984.

Det var lenge vanlig å føde sittende. Stadsjordmora hadde vanligvis med seg en fødestol. Lenger ut på 1800-tallet ble det klaget på at jordmødre ville at kvinnene skulle ligge på rygg i sengen og føde.

  forrige < > neste

BILDEINDEX, FØDSEL
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Fødsel».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Ellen Grande, første sykepleier ansatt i bygda av sanitetsforeninga. Søster Agnes med nyfødte Skjoldvor Havik, 1935 Gaute Havik Ingrid Havik med Skjoldvor.
Ane og Ingvald Alte med datter Ingfrid i Aursundlia i 1916. Forpakter hos B.bruket